Dětský domov DOMINO

Kalendář

Z diskuze...

Dřívější události

Sálová kopaná Plzeň 2017.

XXIII. ROČNÍK V SÁLOVÉ KOPANÉ V PLZNI 2017.
 
     Již tradičně jsme se setkali v měsíci květnu v hale Lokomotivy s dalšími příznivci sálové kopané, hlavními aktéry byly děti z  dětských domovů v doprovodu svých trenérů a vychovatelů. Tentokrát přijelo 12 týmů z českých dětských domovů a dva týmy ze sousedního Německa. Turnaj v sálové kopané je doprovázen i turnajem v šipkách a ve stolním tenise.
    Mezi vzácnými hosty jsme mohli přivítat patrona turnaje pana Radislava Neubauera starostu ÚMO Plzeň 3, Mgr. Věru Šaškovou a Mgr. Hana Schimmerovou, které zastupovaly KÚ PK. Po slavnostním přivítání vzácných hostů a zaznění České hymny v podání Miro Bartoše,  nás čekal už jen slavnostní výkop a turnaj mohl být zahájen. Tohoto důležitého kroku se ujala ředitelka Nadace 700 let města Plzně Alena Kozáková a zástupce FC Viktoria Plzeň Petr Chvojka.
     Všem hostům bychom rád poděkovali za dárky a ceny pro naše hráče. Také za ceny od Magistrátu města Plzně,  od Cukrárny u Marků, Cukrárně Crystal, Pekárnám a cukrárnám v Plasích a Coca Cole.
     Po zajímavých zápasech v základních kolech se po bouřlivých postupech do finále rozhodovalo mezi DD Horní Slavkov, Cheb a DD Dlažkovice. Dík patří i nekompromisním rozhodčím panu Adamčíkovi a ppanu Opaleckému.
     Finálovou výhru pro sebe získal Horní Slavkov a odvezl si z Plzně pohár nejvyšší. Všichni si turnaj pochvalovali, zvláště se vydařilo předávání všech pohárů, medailí, diplomů a cen, kterého se ujala a velmi dobře se tohoto úkolu zhostila herečka Nela Boudová, příznivkyně DD Domino.
     Nakonec bychom nechtěli zapomenout na všechny z Domina, kteří zajišťovali hladký průběh turnaje, vychovatelům, dětem, štábu ze správního úseku a paní Dagmaře Frouzové.
 
Žádné komentáře